Leerkrachten

Directeur

Caroline Cortens

 

Zorgcoördinator / Afdelingsverantwoordelijke

Mieke Bontinck 

 

Leerkracht peuterklas

Tania De Both

 

Leerkracht 1ste kleuterklas

Annejo De Wilde

 

Leerkracht 2e kleuterklas

Ann Schepens

 

 

Leerkracht 3e kleuterklas

Els Rasschaert

 

Zorgondersteuning +
Leerkracht lichamelijke opvoeding
3de kleuterklas

Maxim Liebaert

 

Leerkracht lichamelijke opvoeding kleuters
Peuter-, 1ste en 2de kleuterklas

Gert De Schaepmeester

 

Leerkrachten 1e leerjaar

Stephanie Haentjens

 

 

Leerkrachten 2de leerjaar

Liesbet Poté

 

 

Leerkracht 3e leerjaar

Arne Vereecken

 

 

Leerkrachten 4e leerjaar

Katrien De Sutter

en

Veronique Bogaert

 

 

 

Leerkrachten 5e leerjaar

Jo Van Der Fraenen

Leerkracht 6e leerjaar

Kristel De Prez

Wim Annaert

 

 

 

 

 

Leerkracht Lichamelijke Opvoeding

Gert De Schaapmeester

 

Leerkracht Lichamelijke Opvoeding

Nele Van de Velde

 

Leerkracht Lichamelijke Opvoeding

Dominique Gabriëls

 

Rooms – Katholieke Godsdienst

Annemarie Vercouter

Maxim Liebaert

 

Niet confessionele Zedenleer

Marleen Stevens