Ouderraad

De ouderraad bestaat uit …

Voorzitter: Mariet De Kegel

Secretaris: Stefan De Proft

Penningmeester: Ilse De Waele

Leden: Elke ouder is welkom!